-->

Hasičské slavnosti 2004

III. Celorepublikový sraz dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské techniky 4. - 5. června 2004, Litoměřice

Záštitu převzali ministra vnitra Stanislav Gross, starosta SHČMS Karel Richter, Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Pořádající organizací bylo Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic, ve spolupráci s Agenturou Sluníčko s.r.o. a Městem Litoměřice

Hasičské slavnosti 2004 byly vyvrcholením celoročních oslav 140.výročí založení 1. českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech, roku 1864

.

Hasičské slavnosti proběhly za účasti 155 vystavujících sborů s hasičskou technikou, včetně hasičů ze Slovenska a Maďarska
Výstaviště si přišlo prohlédnout na 10 tisíc návštěvníků, slavnostního nástupu se zúčastnilo přes 200 hasičských sborů z toho 80 s čestným nebo historickým praporem

Hasičské slavnosti v Litoměřicích proběhly a pro všechny přítomné se staly nejvýznamnější oslavou 140. výročí založení prvního českého dobrovolného sboru. Všem zúčastněným hasičům děkujeme, protože bez jejich účasti a práce by Hasičské slavnosti zůstaly jen bezduchým pojmem, který by mohl kdykoliv zaniknout. Díky společné lásce k historii a povolání, které je pro mnohé hasiče posláním, se Hasičské slavnosti v Litoměřicích stávají nezapomenutelnou tradicí, která své kořeny zapustila na prvním celorepublikovém srazu v roce 1998 a zároveň nejrozsáhlejší prezentací hasičského ducha pro českou veřejnost. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jejich hladkém průběhu.

Jednotlivé momenty z programu Hasičských slavností 2004:

ČTVRTEK - PÁTEK (3.-4.6.2004)


Příjezdy sborů, registrace

Vystavující hasičské sbory měly možnost přijíždět s technikou již ve čtvrtek, od 12.00 hodin a očekáváni byli v průběhu celého dne a noci. Pro členky organizačního výboru byla tato část slavností ta nejnáročnější. Hasiči se trousili v průběhu celé noci a ti nejopozdilejší přijeli v pátek, v 5 hodin ráno.

Křest knihy "Historické stříkačky…"

Na slavnostech došlo k dlouhodobě očekávané události. Byl pokřtěn další díl knihy "Historické stříkačky-pýcha a chlouba hasičů". Na vydání této knihy pracoval realizační štáb tři roky. V knize je uvedeno 120 hasičských sborů vlastnících historickou techniku. Na 360 stranách seznámíte s počátky vzniku hasičských sborů, na mnoha fotografiích jsou zachyceny detaily historické techniky. Knihu pokřtil autor Jindřich Hejduk a Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, její patron.

Výstava techniky - pátek věnován dětem

Během pátečního dne výstaviště navštívily především skupiny dětí školou povinných (překvapivě hodně bylo i těch "zatím" nepovinných). Děti si měly možnost prohlédnout hasičskou techniku ze všech stran, zhlédnout divadelní představení od SDH Borovany, nebo si zasoutěžit v "hasičských" disciplínách. Hasiči se dětem velice věnovali. Páteční výstavu prolínaly ukázky s technikou a proběhla přednáška o renovaci techniky, která měla veliký úspěch. Vedl ji respektovaný restaurátor pan Jiří Šimanovský.

Starosta Litoměřic vítal zahraniční delegace

V pátek od 16.00 hodin přivítal starosta města pan Ladislav Chlupáč na litoměřické radnici zástupce zahraničních delegací. Jednalo se o čelní představitele dobrovolných hasičských organizací z okolních států.

Schůze organizátorů a zástupců vystavujících sborů

Vzhledem k vysokým nárokům na organizaci sobotního nástupu a průvodu hasičů na litoměřickém náměstí uspořádali organizátoři akce schůzi se zástupci jednotlivých hasičských sborů. Na schůzi bylo vysvětleno řazení sborů a organizace nástupu.

SOBOTA (5.6.2004)

Řazení a nástup

Zájemci o účast na slavnostním nástupu a průvodu se spolu se svojí technikou řadili na výstavišti již v brzkých ranních hodinách. Řazeny byly nejprve historické automobily a poté koňská spřežení. Oba neoficiální průvody vyrazily z výstaviště na náměstí v 8:15 hodin. Na náměstí se technika seřadila na svá místa a čekalo se na řazení samotných "pěších" hasičských sborů. Slavnostní nástup byl letos, v návaznosti na vyvrcholení oslav 140.výročí založení 1.českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech, rozšířen o nový prvek - dekorování čestných a historických hasičských praporů. Samostatnou kapitolou bylo dekorování centrálního praporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Stuhy na něj připínali ministr vnitra a 1. místopředseda vlády Stanislav Gross, náměstek ministra vnitra a ředitel hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán, náčelník generálního štábu AČR genpor. Pavel Štefka a Jindřich Hejduk, předseda Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic.

Slavnostní oběd čestných hostů

Přítomné hosty jsme pozvali na slavnostní oběd do hotelu Salva Guarda jako poděkování za jejich podporu při pořádání slavností. Hosté poté v čele s ministrem vnitra odjeli historickými vozidly na výstaviště.

Ministr Gross na výstavišti mezi hasiči

Stanislav Gross si prohlédl výstaviště a pozdravil se s mnoha hasiči. Obdivoval jejich práci a gratuloval jim k jejich činnosti. Ostatní hosté se buď k "organizované" prohlídce výstaviště přidali, nebo si hasičskou techniku prohlíželi samostatně.

Vyhodnocení nové internetové soutěže

V sobotu došlo též k vyhodnocení soutěže "O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů". Soutěž byla vyhlášena 3.března 2004 a komise vybírala z téměř 400 nominovaných stránek. Stanislav Gross byl patronem soutěže a předával ceny vítězům. Více též v odkazu "Soutěž".

Celkový pohled na výstavu v sobotu

Během sobotní výstavy si návštěvníci mohli pohlédnout hasičskou techniku nejen historickou, ale i moderní. Vystavovala zde Asociace velitelů HZS podniků, na stanici HZS Litoměřice probíhal Den otevřených dveří a v jejích prostorách byla vystavena nejmodernější zásahová technika profesionálních hasičských sborů. Na hřišti byly vystaveny vrtulníky AČR a PČR. Během výstavy probíhaly ukázky s technikou a celodenní kulturní program.

Nedělní rozloučení s vystavovateli

V neděli slavnosti definitivně skončily jak pro vystavující sbory tak pro většinu organizačního výboru. Na slavnostním shromáždění jsme poděkovali všem hasičům za jejich ochotu se slavností zúčastnit, za jejich práci, kterou pro myšlenku hasičské tradice odvádějí.

Organizační výbor

Poděkování patří též všem členům organizačního výboru bez jejichž pomoci by slavnosti neměly zcela jistě tak spořádaný průběh. Během tří nejdůležitějších dnů nám jich pomáhalo 45. Všem za jejich práci děkujeme. Na fotografii je zachyceno jádro organizačního výboru.

Na slavnostech jste měli možnost vidět
Výstavu historické a moderní hasičské techniky
- ruční stříkačky
- parní stříkačky
- historické automobily
- nejmodernější zásahová technika
- letištní speciály
Výstavu sběratelů hasičský doplňků
- přileb
- uniforem
- modelů
Celodenní kulturní program
- na podiu vystoupily dechové a country kapely
Ukázky s technikou
- výstavištěm projížděla historická vozidla
- hasiči předvedli ukázky s parními stříkačkami

Doprovodné programy
Den otevřených dveří na stanici HZS
- v areálu stanice byly k prohlédnutí vrtulníky
- vystavena byla speciální zásahová vozidla
- Hasičská hudební fontána
Lampiónový průvod
- který odvedl malé i velké příznivce k Hasičské hudební fontáně,
- která je nádhernou a nezapomenutelnou podívanou pro všechny přihlížející diváky
- a mnoho dalšího
nahoru