-->

Hasičské slavnosti Litoměřice 2010

V. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou hasičské techniky, 11. a 12. červen 2010 výstaviště Zahrada Čech Litoměřice.

Záštitu převzali Ing.Martin Pecina MBA, genmjr.Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR, Ing.Karel Richter starosta SH ČMS a Mgr.Ladislav Chlupáč starosta města Litoměřice. Pořádající organizace bylo Sdružení pro obnovu a zachováni historických hasičcských tradic ve spolupráci s městem Litoměřice, GŘ HZS ČR a SH ČMS. Partneři byli MV ČR, AČR, PČR, AHZSP

Tento ročník byl významný především tím, že se jednalo již o pátý v pořadí a tudíž byl tak trošku jubilejní.

Součástí tohoto ročníku byla opět soutěž "O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů", kterou vyhlašujeme společně s Ministerstvem vnitra ČR. Informace o soutěži naleznete v odkaze Soutěž

NOVINKY pátého ročníku

Tento rok spojil vícero výročí. Spolu s pátým ročníkem slavností oslavovalo i HZS ČR, a to deset let svého trvání. (viz.článek níže "Deset let.."..) Dvacet let od svého vzniku slavila Česká hasičská jednota, 160.let uplynulo od založení 1. Rakousko-Uherského hasičského sboru (a zároveň prvního v Evropě) v Zákupech a 25.let si připisuje zákon o požární ochraně. Se všemi těmito výročími jste se mohli v Litoměřicích více seznámit, jelikož byly samostatně prezentovány. Na celé jedné třetině výstaviště byla vystavena nejmodernější zásahová technika HZS ČR.

Novinkou byla i účast nejmodernější techniky v sobotním průvodu. Jednalo se o 25 kusů speciální techniky HZS ČR, kterou jste mohli toho roku vidět i na slavnostní přehlídce v Praze. Například požární plošina 37m od firmy Bronto, pásová vozidla Haglung a Bobr, požární tank SPOTT a jiné

Proběhla i Spanilá jízda pod vedením SH ČMS pod názvem Lány - Litoměřice 2010, a to 10. června 2010. Více na www.dh.cz sekce Litoměřice 2010

Na náměstí byla umístěna velkoplošná obrazovka, která přenášela detailní záběry z nástupu a průvodu. Na Lodním náměstí v sobotu večer se opět představila technika Armády ČR, HZS ČR a speciální technika podnikových hasičů - Monitor AMBASSADOR, speciální velkokapacitní čerpadla, vrtulníky MV ČR, které předváděly hašení a záchranu osob a byla předvedena ukázka hašení letadlem...

Deset let nového sboru (tak jak ho sepsal autor Dr. Plk. Jaroslav Vykoukal)

Byť není zařazen 28. červen mezi státní svátky ani významné či památné dny, nesporně si zaslouží připomenutí jako den, kterým se začala psát další kapitola novodobé historie profesionální požární ochrany v České republice.

Dne 28. června 2000 schválil Parlament České republiky zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, a spolu s ním i další významné zákony. Nabytím jejich účinnosti dnem 1. ledna 2001 se zrodil profesionální záchranný sbor, charakterizovaný novou organizační strukturou, posláním, působností, kompetencemi a úkoly. Sbor, který se za deset let své existence stal pevným pilířem bezpečnostního systému České republiky.

Vstup do jubilejního roku jeho existence je nesporně důvodem k ohlédnutí a zároveň k bilancování práce jeho příslušníků a občanských zaměstnanců. Práce, za deset let statisticky doložené tisícovkami zachráněných lidských životů a uchráněnými materiálními hodnotami v řádu miliard korun. Práce, která si v několika případech vybrala svou daň – životy a zranění hasičů-záchranářů, jejichž posláním se stala ochrana svých spoluobčanů.

Stranou tohoto bilancování nechce zůstat ani redakce časopisu 112, jehož zrod je s tímto obdobím bezprostředně spjat. Počínaje tímto číslem bychom chtěli postupně připomenout nejvýznamnější momenty desetileté cesty nového sboru, a to nejen z hlediska jeho vnitřního vývoje, kterým za uplynulé desetiletí prošel. Připomenout bychom chtěli také nejzávažnější události uplynulé dekády, při kterých HZS ČR naplňoval své základní poslání – chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

A v neposlední řadě, aby se kromě bilancování dostaly na stránky našeho časopisu také názory, představy a vize o poslání, struktuře a činnosti nového HZS ČR v nadcházejícím druhém desetiletí jeho existence.

nahoru