-->

Hasičské slavnosti

Hasičské slavnosti Litoměřice - Celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky je akce, kterou naše sdružení, spolu s ostatními partnery, pořádá jedenkrát za tři roky. Jedná se o jedinečné setkání hasičů z celé České republiky - ať již vlastní historickou techniku, nebo se přijedou zúčastnit slavnostního nástupu hasičů na litoměřickém náměstí. Slavnosti sestávají z několika částí - výstavy historické a moderní hasičské techniky na výstavišti, slavnostního nástupu a průvodu hasičů na náměstí a celodenního kulturního programu s mnoha doprovodnými akcemi.

Tato původně třídenní, nyní již dvoudenní akce, se již stala největším hasičským svátkem svého druhu v naší zemi. Celorepublikové setkání umožňuje nejen fandům a příznivcům hasičů seznámit se s vývojem hasičství v obcích celé české republiky, poznat výsledky práce a úsilí, se kterým se hasiči věnují záchraně a péči o historickou techniku. Zároveň rozvíjí a udržují tradice, které provázely vývoj společnosti od počátků devatenáctého století.

Akce je podporována Ministerstvem vnitra České republiky, Generálním ředitelstvím HZS ČR a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Co předcházelo vzniku Hasičských slavností

Proslov předsedy organizačního výboru slavností Jindřicha Hejduka,5.červen 1998

"...je to něco přes rok, co skončily oslavy stého výročí založení našeho sboru v Podsedicích, a právě po těchto oslavách, které patřily k největším na okrese, přišel nápad, proč nepokračovat a znovu něco velkého neuskutečnit. Uvažoval jsem, při jaké příležitosti podobnou akci zopakovat, ale tentokrát v celorepublikovém měřítku se zahraniční účastí a umožnit tak téměř všem fandům a náruživcům do hasičstva a samozřejmě hasičům samotným, setkání, konzultaci a srovnání jako součást velkolepých oslav.Informace o celonárodním sjezdu hasičstva spojeného s výstavou hasičsko - samaritánskou, který se konal v Brně, v červenci 1925, a jehož záštitu převzal samotný tehdejší prezident České republiky dr. Tomáš G. Masaryk, se stala posledním impulsem. Nechceme oslavy spojené s výstavou historické techniky a ukázkami činností hasičů pořádat jako odkaz na jmenované oslavy. Cílem je spíše obnovit tuto tradici v zájmu nejenom hasičů jako takových, ale nás všech. Neboť právě hasič je jedním z těch, který jako první pomáhá při neštěstí druhých s nasazením vlastního života a zaslouží si být znovunalezen pro naši současnou společnost..."

SJEZD A VÝSTAVA HASIČSKO - SAMARITÁNSKÁ V BRNĚ, rok 1925

Tento druhý sjezd, pořádaný v Brně ve dnech 3. - 8. července 1925, zároveň spojený s výstavou hasičsko - samaritánskou, byl jednou z největších oslav tehdejší republiky...

"...Na druhé zavolání trubky odpovědělo skoro čtvrtstotisíce chabrých a obětavých mužů, žen a dorostu... přišli ze všech měst a vesniček naší milé republiky, přišli rádi a vzdor únavě, vzdor nepříliš příznivým okolnostem a počasí, se vzornou poslušností podrobili se kázni dobrovolně přijaté, vše vykonali s přesností, s chutí, vkusně a správně

...protektorem celé této akce byl president české republiky dr. T. G. Masaryk v zastoupení presidentem zemské správy politické dr. Černým. Zahájení oslav proběhlo 3. července v deset hodin dopoledne na sokolském "Stadiu" za přítomnosti zástupce protektora výstavy presidenta T. G. Masaryka - dr. Černého, zástupců země, státu, města Brna, všech úřadů, korporací a zástupců čs. dobrovolného hasičstva.

Výstava konající se v obou pavilonech sokolského "Stadia" i na volném prostranství, obsahovala mapy a diagramy vývoje organizace od založení po rok 1925, odborné publikace a modely. Zdařilé byly i jednotlivé expozice požárních pojišťoven. Na volném prostranství měli účastníci příležitost zhlédnout a porovnat pokrok techniky od primitivních starých stříkaček ze začátku 19. století a mezi tehdy nejmodernějšími automobilovými stříkačkami a hasičským nářadím.

Několikadenní oslavy obsahovaly taktéž průvod Starým Brnem a následnou manifestaci na Zelném trhu. Průvodu se zúčastnilo na 20 000 hasičů, rozdělených dle žup, nejrůznější věkové kategorie a povolání, oděných do nádherných krojů. Manifestace samotné bylo přítomno asi 25 000 účastníků naslouchajících zvukům hymny a projevům holdu české republice a hl. městu Moravy - Brnu.

Nejen manifestace, ale též cvičení na "Stadiu" bylo doprovázeno velikým zájmem diváků, neskrblících obdivem a potleskem. Celé cvičení mělo ráz sokolského sletu a cvičeno bylo za doprovodu hudby. S oficiálních tribun přihlíželi cvičení přizvaní hosté a hodnostáři, vládu zastupoval ministr Malypetr.

Nemalý podíl účasti na oslavách měly i samaritánské skupiny, které předvedly samostatné cvičení a doplnily výstavu o některé exponáty předvádějíc převážně skupinu, na tu dobu moderních, sanitních aut.

Sjezd a výstava obsahovala samozřejmě velké množství doprovodných akcí a představení v Městském divadle a ve Starém divadle. Oficiální pozvaní hosté navštívili též v rámci oslav výstavu živnostensko - průmyslovou v Kroměříži, absolvovali výlet k Macoše a na hrad Perštýn.

V sedm hodin večer dne 7. července 1925 došlo k celkovému uzavření výstavy.

Celá akce proběhla za podpory řady podniků, přičemž největším podílem se účastnila Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně, která dovršila dne 1. července 1925 čtvrtstoletí své obchodní činnosti, dále Hasičská záložna, Pohřební pokladna, Červený kříž...

nahoru