-->

Historie

Vítáme jakýkoliv Váš příspěvek z historie – vznik sboru, zajímavosti o podmínkách zakládání hasičských sborů z vašeho regionu a podobně. Váš příspěvek pak do této sekce zařadíme. Můžete posílat i doprovodné fotografie.

V tomto oddíle bychom se rádi jemně dotkli historie hasičů u nás. Průběžně se budeme snažit přiblížit Vám zajímavosti, kterých jsme se dopídili, nebo které nám jen tak samovolně spadly do klína. Jako první z informací zde pochopitelně naleznete záznamy z prvních celorepublikových hasičských sjezdů v roce 1925 (Brno) a 1928 (Praha), protože k tomuto tématu se cíle našeho sdružení obrací a činnost - pořádání celorepublikových hasičských setkání, z něj vychází.

Postupně se zde věnujeme tématům, které si v návaznosti na množství získaných materiálů zvolíme.

A jedno upozornění na závěr. Ač se budeme snažit co nejpřesněji dohledat informace k danému tématu, jedná se pouze o nám dostupné materiály.Tudíž, pokud budete mít jiný názor, zážitek, zkušenost, rádi si ji od Vás necháme sdělit a po konzultacích i na stránkách doplníme.

nahoru