-->

Hasičské slavnosti 2007

IV. Celorepublikový sraz dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské techniky 4. - 5. června 2007, Litoměřice

Záštitu převzali ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter, starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč, pořádající organizací bylo Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Městem Litoměřice. Partneři slavností byli MV ČR - GŘ HZS ČR, AČR, PČR

Hasičské slavnosti proběhly za účasti 198 vystavujících sborů s hasičskou technikou, včetně hasičů ze Slovenska a Maďarska Slavnostního nástupu se zúčastnilo přes 200 hasičských sborů z toho 90 s čestným nebo historickým praporem. Výstaviště si přišlo prohlédnout na 10 tisíc návštěvníků. Program na Lodním náměstí přilákal 5.000 návštěvníků, celkem tedy Hasičské slavnosti navštívilo 15.000 návštěvníků

Letošní Hasičské slavnosti v Litoměřicích jsou opět za námi. Hasičským sborům, které se oslav zúčastnily, děkujeme. Bez jejich ochoty reprezentovat na IV.celorepublikovém srazu by Hasičské slavnosti zůstávaly jen prázdným pojmem a bezduchou frází. Hasiči opět dokázali, že hasičství je nejenom jejich celoživotní poslaní, ale i nádherný koníček a životní láska.. Díky vydařenému počasí přilákaly oslavy několik tisíc návštěvníků, kteří se mohli přehledně seznámit s vývojem hasičské techniky skrze dvě století a porovnat ji se stávající nejmodernější technikou záchranných složek nejen hasičských sborů, ale i Armády ĆR a HZS ČR.

V rámci oslav byl vydán III.díl knihy Historické stříkačky - pýcha a chlouba hasičů, vyhodnocena soutěž O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů, proběhl slavnostní nástup a průvod za účasti mnoha čestných hostů, hasičská Floriánská mše a mnoho další zajímavých akcí

Jednotlivé momenty z programu Hasičských slavností 2007:

ČTVRTEK - PÁTEK (3.-4.6.2007)

Příjezdy sborů, registrace
Již tradičně jsou tyto dny nejnáročnější pro většinu členů organizačního výboru. V průběhu čtvrtečního odpoledne a noci přijíždějí desítky hasičských sborů, které je nutno přivítat, zaregistrovat, následně ubytovat a poskytnout jim maximum informací k jejich litoměřickému pobytu. Zároveň je historická technika skládána z nákladních vozidel a rozmisťována do jednotlivých pavilonů (pro noční stání). Na výstavišti se v tuto chvíli rozvíjí organizovaný cvrkot - míjejí se vozidla historická, moderní, hasiči přemisťují stříkačky, vítají se - a to i v tak nezvyklou dobu jako v jedenáct či jednu v noci, v pět a sedm ráno - registrace je proto v provozu nonstop.

Křest knihy "Historické stříkačky…"
V rámci Hasičských slavností byl pokřtěn další, v pořadí již třetí díl knihy "Historické stříkačky-pýcha a chlouba hasičů". Na vydání této knihy pracoval realizační tým tři roky. V knize je uvedeno 120 hasičských sborů vlastnících historickou techniku a na 360 stranách se seznámíte s počátky vzniku jednotlivých hasičských sborů. Na desítkách barevných fotografiích jsou zachyceny historické stroje a jejich zajímavé detaily. Knihu pokřtil autor Jindřich Hejduk, předseda Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic spolu s Alexandrem Vondrou, místopředsedou vlády a senátorem pro litoměřicko a slánsko, panem genmjr.Miroslavem Štěpánem, generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR a Alenou Borlovou, spoluautorkou a místopředsedkyní Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic.

Výstava techniky - pátek věnován dětem
Během pátečního dne výstaviště navštívily především skupiny dětí školou povinných, čemuž byl i uzpůsoben doprovodný program. Děti měly možnost si zasoutěžit v hasičských i nehasičských soutěžích, které pro ně připravilo krajské sdružení dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem, nebo si prohlédnout hasičskou techniku ze všech stran. Hasiči se dětem v průběhu dne velice věnovali. Několik stovek dětí přivítali i na stanici profesionálních hasičů v rámci dne otevřených dveří.

Přivítání zahraničních delegací
V pátek ve 12.30 hodin přivítal starosta města pan Ladislav Chlupáč na litoměřické radnici zástupce zahraničních delegací. Jednalo se především o čelní představitele dobrovolných hasičských organizací z evropských států. Hosté byli poté pozváni litoměřickým biskupem Mons.Pavlem Posádem do jeho rezidence, kterou si měli možnost prohlédnout.

SOBOTA (5.6.2007)

Řazení a nástup
Účastnící slavnostního nástupu - ti s technikou, se řadili na výstavišti již v brzkých ranních hodinách. Řazeny byly nejprve historické automobily a poté koňská spřežení. Oba neoficiální průvody vyrazily z výstaviště na náměstí v 8:35 hodin. Na náměstí se technika seřadila na svá místa a čekalo se na řazení samotných "pěších" hasičských sborů. Již nedílnou součástí slavnostního nástupu je defilé hasičských praporů, které je samo o sobě nádhernou podívanou. Došlo i k dekorování tří praporů - praporu SH ČMS, na který navazoval stuhu ministr vnitra Ivan Langer, který též dekoroval i prapor města Litoměřice, třetím pak byl prapor SDH Litoměřice, kterému věnovali stuhu pan Karel Richter, starosta SH ČMS a Jozef Minárik, prezident DPO Slovenska.

Společná fotografie čestných hostů
Hasičských slavností se zúčastnila řada čestných hostů.

Ministr vnitra Ivan Langer na výstavišti mezi hasiči
Ivan Langer si s velkým zájmem prohlédl výstaviště a pozdravil se s mnoha hasiči. Děkoval jim za jejich práci, obdivoval jejich nadšení, ochutnal i některé připravené speciality jako uzené maso či klobásu.

Vyhodnocení nové internetové soutěže
V sobotu došlo k vyhodnocení soutěže "O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů". Soutěž byla vyhlášena 31. března 2007 a komise vybírala z 10 nominovaných webů, vybraných do užšího kola. Ivan Langer byl patronem soutěže a předával ceny vítězům. Více též v odkazu "Soutěž".

Celkový pohled na výstavu v sobotu
Sobotní program nejen na výstavišti byl velice zajímavý. K vidění byla nejstarší celodřevěná technika umístěná především v pavilonu S, ruční, motorové, kombinované i parní stříkačky a historické automobily. Samostatně v pavilonu se mělo možnost prezentovat Hasičské muzeum Přibyslav a Hasičské muzeum Bechyně. Jeden pavilon byl věnován přehledu a vývoji fy Ebrt - což je méně známý výrobce historických hasičských stříkaček. Svůj prostor dostali sběratelé hasičských přileb, modelů a ostatních doplňků. Rozšířena byla též prezentace nejmodernější speciální techniky a Armády ČR. Opět bylo možné si prohlédnout stanici HZS Litoměřice v rámci dne otevřených dveří, nebo zhlédnout ukázky s historickou technikou. Zajímavým vstupem přispěli hasiči SDH Líšnice se svým sekerkovým cvičením, nebo vystoupení Hudby Hradní stráže v rámci kulturního programu.

Program na Lodním náměstí, Floriánská mše
Program na Lodním náměstí byl v letošním roce rozšířen o prezentaci složek IZS - Armády ČR, HZS a Policie ČR - pomocí vrtulníků předváděli záchranu osob z vodní hladiny, ukázali nasazení BAMBI vaků, záchranu osob prostřednictvím vznášedla a předvedeny byly motorové čluny a obojživelné pásové vozidlo z VÚ Rakovník. Závěrem večera nechyběla Hasičská hudební fontána a slavnostní tečkou byl krásný ohňostroj.

Nedělní rozloučení s vystavovateli
V neděli slavnosti definitivně skončily - jak pro vystavující sbory tak pro většinu organizačního výboru. Na slavnostním shromáždění jsme poděkovali všem hasičům za jejich ochotu se slavností zúčastnit, za jejich práci, kterou pro myšlenku hasičské tradice odvádějí.

Organizační výbor
Poděkování patří též všem členům organizačního výboru bez jejichž pomoci by slavnosti neměly zcela jistě tak spořádaný průběh. Všem za jejich práci děkujeme. Na fotografii je zachyceno jádro organizačního výboru.

nahoru